اطلاع رسانی صورت جلسات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان خراسان رضوی


در راستای شفاف سازی تصمیمات و ایجاد نظارت عمومی -که خود متضمن کیفیت و سلامت بررسی ها و تصمیمات این کارگروه خواهد بود- کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی در تاریخ 94/7/8  مصوب نمود که کلیه صورتجلسات این کارگروه در سایت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اطلاع رسانی همگانی گردد.
به این ترتیب از این پس صورتجلسات کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان خراسان رضوی در این سایت درج می گردد.
* صورتجلسات در محل جلسه کارگروه تنظیم و با رای اکثریت اعضا مورد تصمیم گیری قرار می گیرند . در متن ارسال صورتجلسات کارگروه ، مدارک و مستندات موضوعات قابل طرح در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز به طور همزمان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال می گردد. موضوعات در صورت اخذ تائیدیه از شورای برنامه ریزی و توسعه استان (و در صورت وجود مغایرت اساسی با طرح های توسعه و عمران ملاک عمل، پس از اخذ مصوبه از شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) مصوب تلقی می گردند. 

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 14-8-96

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 7-8-96

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 30-7-96​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 19-7-96​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 12-7-96​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 12-6-96​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 29-5-96​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 18-5-96

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 4-5-96

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 18-4-96

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 7-4-96

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 21-3-96

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 17-2-96​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 27-1-96​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 20-1-96​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 22-12-95​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 8-12-95​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 23-11-95​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 26-10-95​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 19-10-95​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 12-10-95​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 5-10-95​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 28-9-95​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 21-9-95​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 16-8-95​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 9-8-95

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 25-7-95

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 4-7-95​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 31-5-95​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنائی وشهرسازی مورخ 95/6/28

صورتجلسه کارگروه امور زیربنائی وشهرسازی مورخ 95/5/11

صورتجلسه کارگروه امور زیربنائی وشهرسازی مورخ 95/6/14

صورتجلسه کارگروه امور زیربنائی وشهرسازی مورخ 95/4/27

صورتجلسه کارگروه امور زیربنائی وشهرسازی مورخ 95/3/30

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 30-3-95​

صورتجلسه کارگروه امور زیربنائی وشهرسازی مورخ 95/3/18

صورتجلسه کارگروه امور زیربنائی وشهرسازی مورخ 95/3/12

صورتجلسه کارگروه امور زیربنائی وشهرسازی مورخ 95/2/26

صورتجلسه کارگروه امور زیربنائی وشهرسازی مورخ 95/1/29 

صورتجلسه کارگروه امور زیربنائی وشهرسازی مورخ 95/1/29 

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 8-7-94

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 5-8-94 

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 10-8-94

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 17-8-94

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 15-9-94 

صورتجلسه کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی مورخ 22-9-94 

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 13-10-94

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 20-10-94

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 4 -11-94 

صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 25-11-94

 
  
محمدرضا اخوان عبداللهیان
محمدرضا اخوان عبداللهیان
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

نظرشما در مورد پرتال اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی چیست؟
منوی اصلی
خدمات الكترونيك
نظرسنجی
اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی مسکن و ساختمان با رویکرد سلامت ایمنی و محیط زیست - ۱۰-۱۲دیماه ۱۳۹۶
اولین جشنواره نشان طلاییHSE ا ۱۰ تا ۱۲دیماه ۱۳۹۶
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته - ۲۶-۲۸ آذرماه ۱۳۹۶
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران- ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه اولیه کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان منتشر شد

تصاویر
همایش ها و اطلاعیه ها