اطلاع رسانی صورتجلسات کمیسیون ماده پنج

در راستای شفاف سازی تصمیمات و ایجاد نظارت عمومی -که خود متضمن کیفیت و سلامت بررسی ها و تصمیمات این کمیسیون خواهد بود-کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری در تاریخ 94/6/30 مصوب نمود که کلیه صورتجلسات این کمیسیون در سایت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اطلاع رسانی همگانی گردد.
به این ترتیب از این پس صورتجلسات کمیسیون ماده پنج استان خراسان رضوی در این سایت درج می گردد.

ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و تبـصره اصـلاحی آن مـصوب 25/ 9/ 1365 در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی اصلاح و به تصویب و در تاریخ 1388/2/2 به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده5 ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود.
تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به‌تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای عالی) برسد.
تبصره1ـ بررسی‌های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می‌باشد. 
تبصره2ـ دبیرخانه کمیسیون دراداره کل راه و شهرسازی استان می‌ باشد. 

------------------------------------------
اعضای کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی بر اساس ماده واحده اصلاحی ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۸۸:

-رییس جلسه : استاندار و یا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی
-دبیرجلسه : مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی (دبیرخانه این کمیسیون مستقر در مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان است.)
-سایر اعضای دارای حق رای : شهردار شهر- مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
-سایر مدعوین (بدون حق رای) :مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی- رئیس شورای اسلامی شهر- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی - مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی – مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی – نماینده آستان محترم قدس رضوی – مهندسین مشاور تهیه کننده طرح

*وظایف و اختیارات این کمیسیون:
- بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات غیر اساسی آنها در هر یک از شهرهای استان

* صورتجلسات در محل کمیسیون تنظیم و با رای اکثریت اعضا مورد تصمیم گیری قرار می گیرند. بر اساس ماده 51 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ 19/2/84 شورایعالی) مصوب مورخ 12/10/78 هیات محترم وزیران، صورتجلسات ظرف مدت حداکثر یک هفته توسط دبیرخانه ،جهت استحضار اعضا ارسال و پس از گذشت سه هفته پس از ارسال در صورت عدم اعلام مغایرت اساسی توسط دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ،مدارک ممهور به مهر دبیرخانه برای ابلاغ توسط استاندار محترم ارسال می گردد.  صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 10-08-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 29-07-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 29-06-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 1-06-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 01-06-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 28-04-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 14-04-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 17-03-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 10-03-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 03-03-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 20-02-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 13-02-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 06-02-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 30-01-96
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 24-01-96

صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 28-12-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 18-12-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 02-12-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 27-10-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 15-10-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج موره 8-10-95(2)
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 8-10-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 17-9-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 26-8-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ​ 12-8-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 28-7-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنچ مورخ 31-6-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 24-6-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 10-6-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 27-5-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 16-5-95 
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 13-5-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 7-5-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 23-4-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 1-4-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 19-3-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 29-2-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 1-2-95
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 1-2-95 
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 12-12-94
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 5-12-94 
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 28-10-94
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 16-10-94 
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 9-10-94 
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 25-9-94 
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 20-8-94
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 6-8-94
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 14-7-94
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 30-6-94
  
محمدرضا اخوان عبداللهیان
محمدرضا اخوان عبداللهیان
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

نظرشما در مورد پرتال اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی چیست؟
منوی اصلی
خدمات الكترونيك
نظرسنجی
اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی مسکن و ساختمان با رویکرد سلامت ایمنی و محیط زیست - ۱۰-۱۲دیماه ۱۳۹۶
اولین جشنواره نشان طلاییHSE ا ۱۰ تا ۱۲دیماه ۱۳۹۶
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته - ۲۶-۲۸ آذرماه ۱۳۹۶
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران- ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه اولیه کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان منتشر شد

تصاویر
همایش ها و اطلاعیه ها