تشکیلات مدیریت املاک و حقوقی


مدیریت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی , محمدرضا باغستانی دارای مدرک لیسانس حقوق قضایی با 18سال سابقه اجرایی در پست های کارشناس حقوقی، کارشناس حقوقی و املاک، کارشناس مسوول رسیدگی به دعاوی، رییس اداره حقوقیف رییس اداره حراست و مدیر حراست، می باشد.

 

1-1- اداره املاک و بانک زمین

1-     انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالکیت اراضی و املاک متعلق به دولت و درج اطلاعات آن در بانک زمین و دفاتر مالی

2-    انجام اقدامات لازم جهت خرید یا تملک اراضی شناسائی شده و اخذ سند مالکیت اراضی مذکور

3-    انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضی تفکیک شده و رفع نواقص مشخصات املاک

4-    انجام اقدامات لازم جهت ثبت املاک تملک شده در دفاتر مربوط

5-    تهیه استعلامات ثبتی موردنیاز و پاسخ به سوالات و رفع اشکالات ثبتی مربوط به اراضی موردنظر

6-    اعلام مشخصات کامل اراضی که به مالکیت دولت درآمده به حوزه مدیریت مسکن و ساختمان

7-    بررسی و تهیه گزارش لازم پیرامون مشخصات اراضی ثبت شده به نام دولت و ارائه آن به حوزه مدیریت ذیربط

8-    پیگیری صدور سند مالکیت به نام دولت از اداره ثبت اسناد و املاک تا حصول نتیجه

9-    پیگیری امور مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری دستگاههای مشمول

10-پیگیری امور صدور احکام کمیسیون ماده 12 و ابلاغ نظریه کمیسیون ذیربط به مراجع  مربوطه جهت تثبیت مالکیت اراضی دولت

11-اجرای برنامه عملیاتی برای تهیه زمین موردنیاز در چارچوب برنامه مصوب اداره کل در شهرهای استان

12-افراز ، تجمیع ، تفکیک و انجام سایر تشریفات ثبتی موردنیاز املاک ملکی

13-تشخیص و تعیین قیمت و پیگیری تامین اعتبار و پرداخت بهای املاک مورد خریداری

14-تعامل و همکاری و مکاتبه با سازمانهای بازرسی و نظارتی در بخش مربوط به املاک

15-طبقه بندی و بایگانی اسناد و مدارک املاک دولتی و مستدات مربوطه

16-پاسخ به استعلامات ادارات ذیربط شامل دارایی ع ثبت اسناد واملاک، شهرداری ها، دفاتر اسناد رسمی و ...

17-تجمیع و تفکیک اراضی تملکی و تملیکی اداره کل و خرید توافقی

18-انجام امور مرتبط با استعلام فرم " ج " و ورود اطلاعات و بروزرسانی سیستم اطلاعات

19-تشخیص نوعیت زمین با طرح موضوع در کمیسیون ماده 12

20-تهیه و ایجاد بانک اطلاعات زمین استان

21-تهیه آلبومهای موقعیت املاک و اراضی ملکی دولت

 

1-2- اداره شناسایی و حفاظت از اراضی

1-     شناسایی اراضی شهری مشمول قانون جهت خریداری و تملک

2-    شناسایی اراضی ملکی قطعی اداره کل

3-    استخراج مشخصات املاک و اراضی شناسایی شده

4-    استعلام وضعیت ثبتی پلاکهای شناسایی شده و تهیه نقشه های آنها

5-    انجام اقدامات لازم نسبت به انعکاس موارد به اداره املاک و بانک زمین جهت تشخیص نوعیت

6-    استخراج و تعیین زمین هایی که نیاز به حفاظت دارند

7-    انتشار آگهی فراخوان به منظور انتخاب موسسه حقوقی ذیربط جهت حفاظت

8-    انتخاب موسسه واجد صلاحیت به منظور عقد قرارداد حفاظت و نگهداری از اراضی و تحویل املاک به طرف قرارداد

9-    تامین اعتبار نگهداری از اراضی

10-نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکار حفاظت و نگهداری از اراضی

11-بررسی و تعیین تکلیف اراضی غیرقابل نگهداری و معرفی آنها به منظور فروش و یا واگذاری

12-همکاری و هماهنگی با محاکم قضائی و شورای حفظ حقوق بیت المال در مورد اراضی تصرف شده و معرفی اراضی مذکور و یا متصرفین با اداره حقوقی ، واگذاری و رفع تصرف جهت انجام اقدامات لازم .

13-پیگیری و انجام سایر امور مربوط به حفاظت و نگهداری از اراضی

 

1-3- اداره حقوقی ، ارزیابی خسارات و واگذاری

1-   طر ح و تعقیب کلیه دعاوی علیه اشخاص و پاسخ به دعاوی مربوط در محدوده استان و تبادل لوایح و دفاع لازم در مراحل مختلف رسیدگی در مراجع مختلف حسب قوانین موضوعه .

2-    تنظیم برنامه کار وکلا دعاوی و ارجاع کار به آنها ، تهیه اظهارنامه و اخطاریه به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از طرف قائم مقام وزیر و مدیرکل استان در موارد ضروری و پاسخگوئی به آنها

3-    بررسی و اظهارنظر و پاسخگوئی نسبت به استعلامات حقوقی واصله از سایر واحدهای اداره کل و استان

4-    بررسی و اظهارنظر حقوقی نسبت به مفاد قراردادهائی که اداره کل در مقام انعقاد آنها می باشد و تنظیم آنها پس از تائید مسئولان ذیربط

5-  اخذ ضمانت نامه شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طرف قرارداد و تهیه دستور ضبط ضمانت نامه مستنکف از قرارداد و تهیه دستور آزاد کردن ضمانت نامه طف قرارداد در حدود اختیارات تفویض شده .

6-    پاسخگویی به شکایات ابلاغی از سوی بازرسی کل کشور و تنظیم لوایح دفاعیه موارد ارسالی از سوی دیوان محاسبات کشور

7-    پیگیری اجرایی دادنامه های صادره له اداره کل در مراجع اجرای احکام استان و شهرهای مربوطه

8-  رسیدی و اظهارنظر نسبت به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی طرف قرارداد و پیگیری حقوقی و قضایی در وصول مطالبات ریالی و ایفای تعهدات معوقه آنها در مقابل اداره کل

9-    انجام کلیه امور مربوط به واگذاری زمین در اجرای قوانین موضوعه و سیاستهای ابلاغی از سوی وزارت متبوع اعم از :

-        تهیه و انتشار آگهی برای ارائه اراضی جهت واگذاری

-        تهیه و توزیع پرسشنامه های لازم جهت واگذاری و فروش زمین و رسیدگی به پرسشنامه های تکمیل شده

-        امور مربوط به ارزیابی و قیمت گذاری اراضی ، تعیین تکلیف امور مربوط به واگذاری های قبلی و پاسخگویی به استعلامات مرتبط با آن

-        پاسخگویی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با واگذاری اراضی

-        بررسی شرایط مالکین به منظور واگذاری حدنصاب مقرر در قانون ومالکیتی که زمین آنان موات تشخیص شده است

-        پاسخگویی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با واگذاری

10-انجام امور مربوط به پیش فروش واحدهای مسکونی

11-انجام امور مربوطبه فروش نقدی و اقساطی اراضی و واحدهای مسکونی

12-انجام تشریفات برگزاری مزایده با رعایت قوانین و مقررات ذیربط با همکاری سایر بخشهای مرتبط

13-درخواست ارجاع امر کارشناسی تعیین قیمت اراضی وواحدهای ساخته شده از طریق کارشناس رسمی دادگستری یا قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان

14-تهیه مشخصات کلیه اراضی واگذار یا فروخته شده و اعلام آن به اداره املاک و بانک زمین

15-انجام اقدامات لازم به منظور ثبت املاک واگذار یا فروخته شده در دفاتر مربوطه

16-بازرسی موارد تصرفات غیرقانونی در اراضی در اختیار اداره کل و انجام اقدامات اولیه جهت رفع تصرف

17-پیگیری خلع ید و رفع تصرف از اراضی و املاک مورد تصرف غیرقانونی و غیر مجا اشخاص حقیقی و حقوقی

18-اجرای تعهدات مالی به نفع اداره کل در مراجع قانونی، ثبتی و اداری و وصول وجود مربوط و واریز به حساب خزانه

19-ارزیابی عرصه و عیان مستحدثات و تاسیساتی که در اجرای برنامه های عمرانی کشور در زمینه ایجاد راه تخریب و تصرف می گردند.

20-بررسی سوابق و مدارک اراضی واملاک متصرفی اعم از خریداری شده، واگذار شده یا اهدایی و ترتیب صدور اسناد مالکیت و ارسال اسناد به اداره کل اموال دولتی

21- تهیه گزارش عملکرد ادواری جهت اطلاع مسئولین ذیربط

 

 
  
محمدرضا اخوان عبداللهیان
محمدرضا اخوان عبداللهیان
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

نظرشما در مورد پرتال اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی چیست؟
منوی اصلی
خدمات الكترونيك
نظرسنجی
نسخه اولیه کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان منتشر شد

تصاویر
همایش ها و اطلاعیه ها