تشکیلات مدیریت توسعه منابع
 
مدیر توسعه مدیریت و منابع اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی آقای مهندس جواد اسلامی محمدی دارای مدرک مهندسی عمران و برنامه­ ریزی شهری با 19 سال سابقه کارشناسی و مدیریتی در استانداری خراسان رضوی و رئیس ستاد مسکن­ مهر استانداری و مدیر پیگیریهای ویژه حوزه معاونت امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بوده و معاونت امور عمرانی فرمانداری مشهد را در کارنامه خود دارد.
 
   1- مدیریت توسعه منابع


1-    سرپرستی و هدایت کلیه واحدهای تحت نظارت به منظور حسن انجام وظایف محوله

2-  نظارت بر گردش کار کلیه فعالیتهای اداری، ساختاری، رفاهی مالی و محاسباتی و کوشش به منظور رفع مشکلات مربوطه و ارائه گزارشهای مستمر در زمینه فعالیتهای جاری به قائم مقام وزیر و مدیرکل استان

3-  سرپرستی و نظارت بر امر پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل و نیازهای آموزشی در قالب اعتبارات سالانه، افت نیروی انسانی و سایر متغیرهای موثر به منظور تنظیم برنامه جامع نیروی انسانی

4-  نظارت بر فعالیتهای کمیسیون تحول اداری اداره کل در راستای تحقق هفت برنامه تحول اداری و ارائه گزارشهای لازم به قائم مقام وزیر و مدیرکل استان و حوزه ستادی وزارتخانه

5-  نظارت بر امر تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشهای انجام کار و اصلاح روشهای اختصاصی و مشترک با هماهنگی حوزه ستادی در جهت ارتقاء بهره وری، کارآیی ، رضایت ارباب رجوع، کاهش هزینه ها و حذف مراحل زائد.

6-    نظارت بر امر استقرار نظام مدیریت بهره وری به منظور استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی ، اطلاعاتی ...

7-    نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتیبانی از قبیل : انسانی، مالی و ... به سایر قسمتها از طریق واحدهای زیرمجموعه

8-    نظارت بر نحوه تدارک مواد مصرفی و قطعات یدکی ماشین آلات و ذخیره و مصرف آنها طبق مقررات مربوط

9-    نظارت بر چگونگی واگذاری امور خدمات عمومی اداره کل به بخش خصوصی

  1. – نظارت بر انجام امور دبیرخانه ای اداره کل
  2. – نظارت بر نحوه پرداخت هزینه های جاری و عمرانی طبق ضوابط و مقررات مالی مربوط
  3. – نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات از لحاظ رعایت ضوابط و مقررات مالی مربوط
  4. – کنترل نحوه نگهداری حساب ها و تنظیم دفاتر مالی و اموالی اداره کل با تبادل نظر و همکاری واحدهای ذیربط استان

14  – برقراری ارتباط و انجام هماهنگی های لازم با دستگاههای ذیربط استان به منظور رفع ابهامات، مشکلات و تنگناها در مورد وظایف و مسئولیت های محوطه

  1. – نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، دستورالعملها، قوانین و مقررات در واحدهای زیرمجموعه
  2. – برقراری ارتباط و انجام هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط استان
  3. – شرکت در کمیسیونها، کمیته ها و شوراهای مربوطه حسب قوانین و آیین نامه های موضوعه

 

1-1- اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری

1-  همکاری با حوزه ستادی در امر بررسی و تهیه وتنظیم نمودار سازمانی؛ اهداف، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت ذیربط نهاد ریاست جمهوری

2-    ارائه پیشنهادات لازم درخصوص ایجاد یا ادغام و انحلال واحدهای غیر ضرور

3-    انجام اقدامات لازم نسبت به قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و مصوبات موضوعه

4-    اجرای طرح جامع برنامه ریزی نیروی انسانی ابلاغی از سوی وزارتخانه

5-  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روشهای انجام کار و اصلاح روشهای اختصاصی ومشترک با هماهنگی وزارتخانه در جهت ارتقاء بهره وری؛ کارآیی، رضایت ارباب رجوع، کاهش هزینه ها و حذف مراحل زائد.

6-    اجرای استانداردهای جا و مکان و نحوه استقرار واحدها

7-    کنترل فرمهای اداری، مالی، پشتیبانی و اختصاصی و درصورت لزوم اصلاح آنها با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع

8-    پیگیری استفاده و بکارگیری فنون و روشهای نوین

9-    اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری کشور

10-اجرای برنامه های تحول اداری با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع

11-اجرای مصوبات و بخشنامه هایی که در راستای ایجاد تحول سازمانی ابلاغ گردیده است.

12 - اجرای برنامه های بهره وری و استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی ، اطلاعاتی و ...

13- اجرای برنامه های نظام مدیریت کیفیت

14- بررسی و برآورد نیازهای آموزشی کارکنان جهت توسعه مهارتهای مشاغل براساس استانداردهای مربوطه و انعکاس به مرکز نوسازی و تحول اداری

15 – اجرای آزمونهای تخصصی و استخدامی و ارائه گزارشهای لازم به حوزه ستادی وزارتخانه

16 – بررسی، تهیه و پیشنهاد طرح تامین نیازمندیهای استخدامی در سطح اداره کل بر مبنای پیشنهادات واحدها و در چارچوب بودجه مصوب

17- انجام کلیه امور کارگزینی اداره کل با رعایت قوانین ، مقررات و آئین نامه های استخدامی در چارچوب تکالیف و اختیارات تفویض شده

18- پیش بینی نیازهای تدارکاات اداری واحدهای مختلف و اقدام به منظور تهیه  و تامین آنها در چارچوب اعتبارات مصوب

19- ایجاد و بروزرسدانی بانک اطلاعات و آمار نیروی انسانی اداره کل و واحدهای شهرستانی

20- اداره امورانبار و انجام خدمات مربوطه

21- اداره امور تلفنخانه اداره کل

22- پیش بینی وسایل ایمنی و اطفاء حریق و انجام سایر تدابیر به منظور جلوگیری از وقوع حریم
و سایر سوانح

23- انجام کلیه امور رفاهی اداره کل با رعایت قوانین و مقررات

24- واگذاری امور خدمات عمومی به بخش خصوصی و نظارت برحسن اجرای آنها از قبیل آبدارخانه ، نظافت ، تهویه ، تاسیسات و ... از طریق مناقصه عمومی با شرکتهای طرف قرارداد

25-  نظارت بر امر نگهدئاری ساختمانها ، تاسیسات و تجهیزات اداره کل

26- نظارت بر اداره امورحمل و نقل و انجام تعمیرات و نگهداری بهینه وسائط نقلیه اداره کل

27- نظارت بر امور نگهبانی و راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای مختلف

28- نظارت و کنترل حضور و غیاب کارکنان و تهیه آمار و گزارشهای لازم

29- نظارت بر امور تحریرات و انجام امور دبیرخانه ای اداره کل

 

1-2- اداره امورمالی و ذیحسابی

1-    اجرای بودجه مصوب سالانه طبق موافقت نامه متبادله دستورالعمل های مربوطه

2-    پرداخت هزینه های پرسنلی – عملیاتی – تملک دارایی سرمایه ای در چهارچوب اعتبار مصوب و طرحها پروژه ها

3-    پرداخت وجه هزینه ها و تنظیم اسناد ولیستهای مربوطه با رعایت مقررات و ضوابط جاری

4-    ثبت و نگهداری ارقام مالی در دفاتر مربوطه و تهیه گزارشهای مالی و محاسباتی موردنیاز

5-    درخواست تنخواه گردان حسابداری از نمایندگی خزانه به منظور تسهیل در پرداختها

6-    واگذاری تنخواه گردان به عاملین ذیحساب براساس مقررات و موافقت با نصب عامل و امین اموال و نظارت بر تکالیف آنها

7-    7- صدور درخواست وجه از نمایندگی خزانه براساس تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای

8-    کنترل و مراقبت در واریز به موقع تنخواه گردان بصورت اسناد قابل قبول و واریز مانده نقدی

9-    افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز از طریق نمایندگی خزانه در استان

10-رسیدگی به اسناد و مدارک هزینه ثبت و نگهداری حسابهای درآمد و هزینه و تنظیم حساب ماهانه و ارسال آن به مبادی ذیربط در موعد مقرر

11-تامین اعتبار و پرداخت وجه برای گشایش اعتبارات اسنادی در چارچوب مقررات

12-انجام امور مربوط به رسیدگی و ممیزی اسناد و اوراق مالی و ثبت مشخصات هزینه در دفاتر مربوطه

13-انجام امور مربوط به دریافتها و پرداختها در چارچوب ضوابط و مقررات مالی مربوط

14-نگهداری حساب هریک از طرحها و پروژه ها طبق دستورالعملهای مربوطه

15-نگهداری خحساب دیون و انجام عملیات مالی مربوط به آن

16-تنظیم دفاتر و نگهداری حساب دارائی ها و اموال اداره کل و نظارت بر آن طبق قانون

17-شرکت در امور مربوط به مناقصه – مزایده و ترک تشریفات مناقصه و مزایده با رعایت مقررات

18-بررسی اسناد مناقصه – تدوین شرایط و برگزاری مناقصه طبق قوانین و مقررات – اجرای قرارهای صادره از سوی دیوان محاسبات کشور و سایر محاکم قضاییچ

19-اخذ راهنمایی های لازم از حوزه ستادی درخصوص چگونگی مصرف اعتبارات ملی

20-سایر امور محوله قانونی

 

1-3- اداره درآمد و هزینه های عملیاتی

1-    وصول درآمدها، سپرده ها و مطالبات استانی و انتقال آنها به حسابهای مربوطه و تنظیم و ارائه گزارشهای مالی و عملیاتی لازم

2-    تهیه فهرست و جداول اطلاعاتی لازم از مطالبات اداره کل

3-  شناسایی کلیه منابع درآمدی اعم از عملیات اصلی، جانبی و منابع غیر عملیاتی و تهیه اطلاعات جامع از آنها به منظور بهره گیری بهتر از منابع مذکور

4-    انجام امور مربوط به مزایده ها با رعایت قوانین، مقررات و تشریفات معمول

5-    ثبت و نگهداری حساب درآمد و هزینه در دفاتر قانونی

6-    تهیه و تنظیم تراز و حساب سود و زیان


 

  
محمدرضا اخوان عبداللهیان
محمدرضا اخوان عبداللهیان
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

نظرشما در مورد پرتال اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی چیست؟
منوی اصلی
خدمات الكترونيك
نظرسنجی
فراخوان شرکت در دومین همایش جایزه دادمان-مهلت ارسال آثار تا۳۰ دیماه-زمان برگزاری همایش: ۱۶ اسفندماه۹۶
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران- ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه اولیه کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان منتشر شد

تصاویر
همایش ها و اطلاعیه ها