فرایند انجام کار در اداره پیمان و رسیدگی 

این فرایند شامل موارد زیر می باشد.

- فرایند انتخاب مشاور

- فرایند برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد 





 
  
محمدرضا اخوان عبداللهیان
محمدرضا اخوان عبداللهیان
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

نظرشما در مورد پرتال اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی چیست؟
منوی اصلی
خدمات الكترونيك
نظرسنجی
نسخه اولیه کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان منتشر شد

تصاویر
همایش ها و اطلاعیه ها