به اطلاع کلیه پیمانکاران و تامین کنندگان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و ادارات و نمایندگی های تابعه می رساند نظر به الزام دولت محترم در خصوص راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مقتضی است نسبت به ثبت نام در این سامانه به آدرس  www.setadiran.ir و دریافت شناسه اقدام نمایند . بدیهی است از ابتدای تیرماه سال جاری از انجام هرنوع خرید کالا و خدمات با مبلغ بیش از 10% سقف معاملات خرد ، از پیمانکاران  و تامین کنندگان فاقد شناسه ستاد اجتناب خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره تلفن 33490443 (051) تماس حاصل فرمایید .به آگاهی کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی می رساند به منظور جمع آوری و تکمیل اطلاعات اشخاص با هدف ایجاد امکان پرداخت مطالبات از محل واگذاری اسناد خزانه اسلامی موضوع بند ( ز ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام نموده و فرم تکمیل شده را به آدرس peyman@khrud.ir ارسال فرمایید.

- دریافت فرم

 
 تاکید میشود لازم است اطلاعات بصورت دقیق و بر اساس آخرین آگهی تغییرات تکمیل شود . همچنین کد معاملاتی بصورت کامل متشکل از سه حرف و کد 5 رقمی درج گردد . ( بطور مثال شرک 15234  یا موس 54658 )  

----------------------------------------------------
اطلاعیه واگذاری مسکن مهر

اداره کل راه و شهرسازی استان  خراسان رضوی در اجرای دستورالعمل اجرائی تبصره (3) الحاقی به بند (2) ماده (1) آیین نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 151974/ت 52160 مورخ 19/11/1394 هیات محترم وزیران، واحدهای مسکن مهر ساخته شده یا در دست احداث با مشخصات ذیل را جهت ثبت نام متقاضیان واجدشرایط، معرفی و اعلام می نماید. متقاضیانی که تمایل به ثبت نام در پروژه های اعلامی را دارند می توانند حداکثر تا تاریخ 31/02/1395 با تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام (به شرح زیر) و سایر مدارک مورد نیاز اعلامی، به نشانی قید شده در ردیف هر یک از پروژه های مورد تقاضا در لیست ذیل، مراجعه نمایند.
الف) شرایط متقاضی:
  • افراد متاهل یا سرپرست خانوار یا زنان خودسرپرست (دارای حداقل 35 سال سن) که از تاریخ 22/11/1357 از امکانات دولتی (زمین مسکونی یا واحد مسکونی) استفاده نکرده باشند.
ب) مدارک موردنیاز:
  • ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر و تسلیم کپی تمام صفحات شناسنامه ها و پشت و روی کارت های ملی
  • ارائه اصل مدارک متقاضی دال بر سرپرست خانوار بودن و افراد تحت تکفل و تسلیم کپی آن
  • تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام متقاضیان (به شرح ذیل)
  • ارائه معرفی نامه از شرکت تعاونی (پس از تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واریز وجه مورد نظر توسط متقاضی) یا خودمالک در صورت انتخاب از پروژه های تعاونی ها یا خودمالکین
ج) فرم تقاضای ثبت نام متقاضی: مطابق پیوست شماره (3) درج گردد.
توجه:
1. ثبت نام متقاضی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی ذیربط از طریق سامانه ثبت نام و واگذاری، صرفاً پس از واریز وجه مورد نظر سهم آورده متقاضی در مهلت مقرر، قطعی محسوب می شود.
2. متقاضی باید در مهلت مقرر نسبت به افتتاح حساب نزد بانک عامل اقدام و ظرف مدت 7 روز از تاریخ اعلام، حسب مورد به میزان حداقل 50% (پنجاه درصد) مبلغ تقریبی آورده نقدی را به آن حساب واریز و مابقی سهم آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نماید. در پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد، مبلغ آورده متقاضی متناسب با پیشرفت فیزیکی خواهد بود.
3. قیمت نهایی برای تسویه حساب بر اساس قیمت تمام شده ای است که در هر مورد توسط متولیان مسکن مهر (مطابق دستورالعمل های مرتبط) در نقاط مختلف اعلام می شود.

پیوست ها :

- تعهدنامه
- واحدهای قابل واگذاری
- فرم ثبت نام (صفحه 1)
- فرم ثبت نام (صفحه 2)
  
محمدرضا اخوان عبداللهیان
محمدرضا اخوان عبداللهیان
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

نظرشما در مورد پرتال اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی چیست؟
منوی اصلی
خدمات الكترونيك
نظرسنجی
نسخه اولیه کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان منتشر شد

تصاویر
همایش ها و اطلاعیه ها