اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
 
 اداره کل راه  و شهرسازی استان خراسان رضوی بعنوان نماینده وزارت  راه  و شهر سازی جمهوری اسلامی ایران در این استان با هدف      نظارت ، اجرا  و  مدیریت  بر ضوابط و مقررات راه و  شهرسازی و با علم بر اینکه ضامن بقاء و موفقیت در هر سازمان تکیه بر اصل مشتری مداری و حرکت در راستای تحقق افزایش رضایت وی می باشد ضمن الگو قرار دادن اهداف ذیل سعی در تحقق این مهم دارد :
  •   پاسخگویی به نیازمشتریان (ارباب رجوعان)  از طریق افزایش کیفیت و انجام به موقع تعهدات  با توجه  به   کاهش زمان ارائه خدمت
  •  ارتقاءسطح دانش و آگاهی پرسنل به منظور  بهبود  خدمات
  •  تبعیت از الزامات قانونی مرتبط با  محیط زیست ، ایمنی و بهداشت حرفه ای  و حرکت در جهت کاهش ریسک های ایمنی بهداشت و زیست محیطی
  • تلاش برای فراهم نمودن محیط کار ایمن با شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل ریسکها
 مدیریت سازمان با نگرشی اصولی بر پایه مشارکت همگانی پرسنل و تجارب علمی و عملی آنان متعهد می شود با برنامه ریزی ، سازماندهی و بازنگری فرآیندها    ضمن برقراری الزامات مرتبط با استانداردهای   ISO14001  &     ISO9001&OHSAS18001منابع لازم را جهت تحقق اهداف مورد  نظرفراهم آورده و بستر مناسبی جهت تداوم و پویایی این سیستم مهیا سازد . بنابراین از کلیه همکاران عزیز انتظار می رود جهت دستیابی به این اهداف تمامی تلاش خود را بکارگیرند .    
 
تاریخچه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
تاریخچه اداره کل راه و ترابری
در سال 1302 به نام اداره فوائد عامه و طرق شوسه خراسان و سیستان تاسیس شد .
در سال ۱۳۰۸ به موجب قانونی که از مجلس شورای ملی گذشت، اداره کل طرق و شوارع به وزارت طرق و شوارع تبدیل شد.
در سال ۱۳۱۵ با تغییر نام وزارت طرق و شوارع به وزارت راه این اداره کل نیز تغییر نام یافت.
و در سال 1353 به منظور اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تغییر یافت.
 
تاریخچه سازمان مسکن و شهرسازی
در سال 1361 همزمان با تشکیل اکثر نهادها و سازمان های دولتی اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان و اداره کل زمین شهری خراسان و سازمان مسکن خراسان تشکیل شدند و در سال 1373، در پی ادغام این سه ارگان، سازمان مسکن و شهرسازی خراسان تشکیل و از ابتدای سال 74 با تشکیلات جدید و وظائفی که حاصل از ادغام ادارات فوق بود، آغاز به کار نمود.
 
ادغام مسکن و شهرسازی و راه و ترابری
در تاریخ 31 خرداد 1390وزارت راه وشهرسازی با رای مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابری و مسکن و شهرسازی تشکیل و به تبع آن اداره کل راه و شهرسازی در استان خراسان رضوی تشکیل شد.
 
 
  
محمدرضا اخوان عبداللهیان
محمدرضا اخوان عبداللهیان
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

نظرشما در مورد پرتال اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی چیست؟
منوی اصلی
خدمات الكترونيك
نظرسنجی
فراخوان شرکت در دومین همایش جایزه دادمان-مهلت ارسال آثار تا۳۰ دیماه-زمان برگزاری همایش: ۱۶ اسفندماه۹۶
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران- ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه اولیه کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان منتشر شد

تصاویر
همایش ها و اطلاعیه ها