به سامانه میز خدمت سازمان راه و شهرسازی خوش آمدید.
در صورتی که شما قبلا در سامانه ثبت نام نمودید با وارد کردن کد ملی خود می توانید چرخه درخواست خود را در اداره کل راه و شهر سازی خراسان رضوی ببینید در صورت ناقص بودن و یا عدم پذیرش مدارک از سوی سازمان توضیحات در قسمت مربوطه به شما ارائه می گردد.
کدرهگیری : یا کد ملی : خود را وارد نمایید.