به سامانه میز خدمت سازمان راه و شهرسازی خوش آمدید.
در صورتی که شما قبلا در سامانه ثبت نام نمودید با وارد کردن کد ملی و یا کد رهگیری خود می توانید چرخه درخواست خود را در اداره کل راه و شهر سازی خراسان رضوی ببینید در صورت ناقص بودن و یا عدم پذیرش مدارک از سوی سازمان توضیحات در قسمت مربوطه به شما ارائه می گردد.
همچنین در صورتی که درخواست شما دارای نقص مدرک باشد تا 48 ساعت بعد از ثبت درخواست در بخش پیگیری کد رهگیری می توانید از نواقص درخواست خود مطلع شده و آن را رفع نمایید
کدرهگیری : یا کد ملی : خود را وارد نمایید.